MobilFlood-Micro - 2 bemenetes alacsony/magas szintjelző és riasztó

egyszerű GSM vízszintjelző


Két bemenetes (alsó-felső) szintjelzésre

Nedvesedés és megemelkedett talajvízszint és belvíz jelzésére és riasztásra

Vízbetörés és magas vízszint riasztásra SMS-ben és hívással

Pincék, aknák, mélygarázsok nedvesedésére, kutak szintjelzés riasztására

Két különálló érzékelő bemenettel kétféle jelzésre alkalmas

2m hosszú érzékelő szondával szerelve, 2. szonda opció max. 10m hosszban

Szolgáltató-független ipari GSM modemmel

Hálózat független, tetszőleges nanoSIM kártyával üzemeltethető

Dobozolt kivitel ráépített bot antennával, külső mágnestalpas antenna opcióval

       A MobilFlood-Micro GSM modul egy speciális modul, mely kifejezetten pincék, alagsorok, mélygarázsok, kutak, vízaknák, medencék, tartályok, túlfolyók számára alacsony vízszint-, magas vízszint-, vízbetörés és megemelkedett talajvíz jelzés és riasztásra céljából került kifejlesztésre. Esővíz, termálvíz, talajvíz és egyéb állóvizek megjelenése vagy szintváltozása jelzésére alkalmas. 2 szonda bemenete van mely vízbe merülésekor, vagy annak megszűntekor SMS küldést és/vagy hanghívást kezdeményes. A felhasználó által számítógépről USB porton keresztül felprogramozott konfigurációval, telefonszámokkal működik. A MobilFlood-Micro GSM 4 mobilszámra programozható a modulba letöltött programja szerint. A GSM modul szolgáltató független, feltöltős vagy előfizetéses nanoSIM kártyával üzemel. Opcionálisan beállítható nyugtázás funkciója is van, mely ráhívással nyugtázható.

       A MobilFlood-Micro műanyag rögzítőfüles dobozon piros-sárga-zöld színű LED dióda látható az állapot és térerő kijelzésre. Csak bedobozolt kivitelben készül. Egy kb. 2m hosszúságú koaxális kábelen egy 3 pólusú fehér csatlakozójú szondával és rászerelt belső-, vagy mágnestalpas külső antennával együtt kapható. Tápfeszültsége 10-30V egyenfeszültség, min. 500mA terhelhetőséggel. Javasolt fix 12V, -os 500mA -es vagy 1A-es fali dugasz tápegységről járatni. A szolgáltatótól érkező SMS-eket a beállításnak megfelelően adott telefonszámra továbbítja, illetve beállított életjel küldési funkcióval működése folyamatosan ellenőrizhető. A modul kétféle kivitelben készül, beépített kétnormás antennával, és RG-174-es SMA csatlakozós mágnestalpasantennával. A két szonda bemenete 2 külön szint jelzését teszi lehetővé. Ha a szondát eléri a vízszint, vagy a szint lecsökken a szonda szintje alá, elindul a jelzés, és a telefonszámokhoz rendelt tennivalók alapján kezdi az SMS küldést és/vagy a rácsengetést.

       A bedobozolt kivitelű és független GSM modullal és beépített antennával szerelt verziója MobilFlood-Micro néven, a külső mágnestalpas antennával pedig MobilFlood-Micro-a néven rendelhető. Ingyenes letöltő szoftvere, és a modul leírása a www.seasoft.hu weblapunkról tölthető le. Moduljaink számítógépről microUSB csatlakozón keresztül konfigurálható Windows-7 (vagy annál frissebb) operációs rendszer alatt. A MobilFlood-Micro szolgáltató független ipari GSM modulal, hanghívásra és SMS küldésre egyaránt alkalmas előfizetéses és feltöltős nanoSIM kártyával működik.
     

       A MobilFlood-Micro piros sorkapcsaira +10-30Vdc egyen tápfeszültséget, és min. 500mA-es terhelhetőségű tápot igényel. Fordított polaritás ellen védett, így rossz bekütés esetén sem hibásodik meg. A két bemenete zavarvédett, de a szondán kívül más eszköz, vagy külső feszültség rájuk nem kapcsolható. Az 1. sz. relés kimenete kisáramú egyáramkörös NO-NC típusú, a 2.sz. relé csak NC típusú. Terhelhetőségük max. 48V-on legfeljebb 1A lehet. A SIM kártya foglalat szabványos nanoSIM, és microUSB csatlakozón keresztül programozható, tölthető le, olvastatható fel a számítógépre a modul aktuális beállítása, pillanatnyi állapota, és minden felhasználói paramétere.

GSM vizszint riasztó
Vizbetörés riasztó
Talajvíz riasztó
        A MobilFlood-Micro GSM modul felprogramozható, letölthető a Unified néven futó univerzális és ingyenes letöltő szoftverünkkel, annak microUSBportján keresztül. A feszültség alá helyezett készüléket csatlakoztatva egy USB portra a Windows XP ,Windows-7, Windows-8 vagy Windows-10 operációs rend-szerek automatikusan felismerik a készüléket. A szoftver az általunk gyártott összes készülékcsaládot és készüléket, azaz a MobilSwitch / MobilArm / MobilGate / MobilTherm / Mobilcar / MobilPhase és MobilFlood család minden elemét felismeri és kezeli. Az eszközt rácsatlakoztatva a szoftver megkeresi és felismeri a modul típusát, melynek képe megjelenik a szoftverben a monitoron is.

        A hálózatra felcsatlakozott modul állapota, a ki- és bemenetek, a GSM térerő, stb. lekérdezhető az Állapot lekérdezése -re kattintással. A szoftverben a felhasználói beállításokat értelemszerűen, a memória helyek szakmailag értelmezhető kitöltésével kell beállítani. A programozáskor a memória tábla minden mezőjéhez alul magyarázó szöveg tartozik segítségképp. Mindig ügyelni kell minden mező szakmailag és szintaktikailag helyeskitöltésére. A megszerkesztett adatok elmenthetők egy-egy file-ba az ellenőrizhetőség vagy módosíthatóság érdekében. Az adatok a modulba letölthetők, feltölthetők. Az adatletöltés, és felolvasás sikeres voltát a szoftverben egy-egy felugró ablak jelzi. A sikertelen le- vagy feltöltés, vagy a számítógép és a GSM eszköz közötti kapcsolati hiba egy-egy felugró ablakban szintén megjelenítésre kerül.

vízszint érzékelő szonda
alacsony magas vizszint jelző

     A MobilPhase-Nano a modulra különféle kötött formátumú SMS parancsok küldhetők, melyek végrehajtódnak. Ezekkel a modul távolról lekérdezhető, vezérelhető és átprogramozható akár minden paramétere is. A parancsok szigorúan kötött formátumúak, melyeket a modul felprogramozásakor a felhasználó határozhat meg. A válasz SMS minden esetben tartalmazni fogja a modulra jellemző pillanatnyi állapotot, a térerőt, a bemenetek és akimenetek állapotát, és a modul passzív-aktív státuszát.


A lehetséges SMS parancsokok közül egynéhány:


- Lekérdező SMS parancs:             #?*

Válasz SMS:    MobilFlood-Micro Ver:1.22 T-MobileH Rssi:4 Ubat:13.0V A:1, 00:10:00 Felso szint:0 Alsó szint:1 Szivattyu:1 Lampa:0

ahol: Ver.: 1.22 firmware neve Rssi:4 a térerő értéke
  00:10:00 letiltási idő riasztás után Szirena:0 Relés kimenet állapota
  T-MobileH a szolgálató neve A:1 a modul aktív/passziv(1/0)
  Felso szint:0 a felső szintjelző állapota Also szint:0 az alsó szintjelző állapota
  Szivattyu:1 az 1-es kimeneti relé bekapcsolva Lampa:0 a 2-es kimeneti relé kikapcsolva

  


- Kimenet állító parancs:            Kikapcsol
          (029 memóriahely)

Válasz SMS:      MobilFlood-Micro Ver:1.22 T-MobileH Rssi:4 Ubat:13.0V A:1, 00:10:00 Felso szint:0 Alsó szint:1 Szivattyu:0 Lampa:0

                         ahol: Szivattyu:0 vagyis a szivattyu kikapcsolt.

 

- Memóriahely átprogramozása SMS-ben:   *022#Talajviz*

                         ahol: 022            - memóriahely, mely tartalma átíródik az SMS-sel
                                 Talajviz     - az új memória tartalom (új neve lesz)

 

- Memóriatartalom lekérdezése SMS-ben:   *022#?*

Válasz SMS:     *022#Talajviz (a fentebb átprogramozott név)


folyadékszint riasztó

Specifikációk:

Tápfeszültség DC: 10-30 Vdc
Tápfeszültség AC: 0 Vac
Nyugalmi áramfelvétel: 22 mA
Áramfelvétel behúzott relékkel: 52 mA / fázis
Átlagos áramfelvétel (24 óra): 38 mA
Max. áramfelvétel: 180 mA
Frekvenciasáv: 900/1800MHz
Kommunikáció: SMS, voice
Üzemi hőmérséklet: -30 és +70 C között
Doboz magassága: 78 mm
Doboz szélessége: 57 mm
Doboz vastagsága: 21 mm