MobilGate-7 - GSM kapunyitó 12-24V váltófeszültségre, 8 telefonszámra

Olcsó mobilgate-7 kapunyitó


Ingyenes kapunyitás mobiltelefon ráhívással

Bármely kapuvezérlőhöz külön tápegység nélkül is illeszthető

Rádiós távirányítóknál olcsóbb megoldás

Hagyományos rádiós távirányítók mellett is üzemeltethető

Családi házak, autóbejáratok, garázskapuk, kertajtók nyitására

Lépcsőház, parkolók, sorompók, és tolókapuk számára

Szolgáltató-független, feltöltős és előfizetéses SIM kártyával is üzemel

Ráépített, vagy külső mágne-talpas antennával is rendelhető

     A MobilGate-7 GSM kapunyitó távjelzésre és távműködtetésre kifejlesztett olcsó GSM kapunyitó modul, amely 1 db kisáramú relés kimenettel rendelkezik. A felhasználó a relés kimenetet rácsengetéssel, hívással tudja aktiválni. A hívószám felismerésen alapuló kapunyitó az előre beállított időre a relét behúzva tartja. A GSM kapuvezérlő 8 mobilszámot ismerhet fel.. A relé záró érintkezői kerültek kivezetésre. A GSM távnyitó működhet monostabil állapotban (rácsengetés –> behúzás adott időre) vagy bistabil üzemmódban (ekkor rácsenget –> és behúzva marad egészen a következő rácsengetésig). A felismerendő telefonszámokat, egyéb adatokat a GSM kapunyitó a SIM kártyán tárolja, mely üzembehelyezéskor pl. saját mobiltelefonnal 1-2 perc alatt felprogramozható. A felprogramozása lehetséges helyben a SIM kártyára történő közvetlen felprogramozással, de távolról is programozható SMS-ben vagy egy mobiltelefon billentyűzetéről egy-egy hangkapcsolat alatt.

     A MobilGate-7 kapunyitó időzítése 1-9999 mp (max 2.5 óra) időtartamra lehetséges, vagy bistabil üzemmódjában tetszőleges időre behúzatva tartható. Monostabil üzemmódban rácsengetés hatására a relé azonnal meghúz, és bontja a vonalat, melyet a hívó fél a hívás "kinyomásaként" fog hallani. Bistabil üzemmódban a rácsengetés hatására a relé harmadik kicsengésre bekapcsol, és a modul is ekkor bontja a vonalat. Az újabb rácsengetés hatására a relé már az első kicsengés után kikapcsol, és a modul bontja a vonalat, azaz 1 csengés után "kinyomja". A relé kimenetei egyáramkörösek nyitó- (NC) és záró- (NO) érintkezőkkel.

     A kapunyitó tetején egy nyomógomb található, mely egyszeri, rövid megnyomása egy ráhívással egyenértékű, így a felprogramozásnak megfelelően kinyitja a kaput. A nyomógomb 10 mp-nél hosszabb megnyomása esetén a modul az 1-es (mester) telefonszámra SMS-ben elküldi a SIM kártyára elmentett telefonszámokat.

     A MobilGate-7 GSM kapunyitó kétféle dobozolt kivitelben készül. A MobilGate-7 beépített bot antennával, a MobilGate-7a csavaros antenna csatlakozással és külső mágnestalpas antennával rendelkezik, de nagyobb nyereségű antenna is csatlakoztatható hozzá. A panelen a piros sorkapcsokra a 12-24V közötti váltakozó feszültség (transzformátorról) kötendő, a sárga sorkap a kisáramú relé NO/COM pontja, melyek a kapunyitó elektronikát (rendszerint a belső nyitó nyomógombbal párhuzamosan kötve) vezérli. A váltófeszültségű táplálhatóság miatt a GSM távirányító szinte bármely kapunyitó elektronikához külön tápegység nélkül is illeszthető.

Kifutott termék. Utódterméke:
 Mobilgate-Nano
olcsó gsm kapunyitó

      A kapunyitó szolgáltató független ipari GSM modult tartalmaz, így bármely szolgáltató bármely SIM kártyájával üzemelhet. A kártya lehet előfizetéses vagy feltöltő kártyával egyaránt. A SIM kártyán tárolt adatok a kapunyitó modul kikapcsolása és visszakapcsolása után is megmaradnak, de az újraindítás után a kimeneti relé alapállapotba (elengedett) kerül vissza. A MobilGate-7 GSM kapunyitó tápfeszültsége 12-24Vac váltakozó feszültség lehet, ezzel szinte minden kapuvezérlő elektronikához illeszthető külön tápegység nélkül is. Kivezetésre került a relé záró (NO) kontaktusa és a relé közös pontja (Com). Terhelhetősége max 48V és 1A lehet. A modul csavaros SMA antenna csatlakozójára a tartozékként adott bot antenna helyett 0.6 m hosszú kivezetéssel ellátott mágneses antenna is rászerelhető, így zárt fémdobozban kivezetett antenna mellett is alkalmazható.

      A Mobilgate-7 kapunyitó egy szolgáltató független ipari GSM modult tartalmaz, így bármely szolgáltató által kiadott, bármilyen SIM kártyával üzemelhet, mind előfizetéses, mind pedig feltöltő kártyával egyaránt. A SIM kártyán tárolt adatok a kapunyitó modul kikapcsolása és visszakapcsolása után is megmaradnak, az újraindítás után a kimeneti relé alapállapotba (elengedett) kerül vissza.

      A Mobilgate-7 GSM kapunyitó felprogramozható helyben egy kézi mobiltelefonnal, közvetlenül a SIM kártyára felirással. De programozható távolról, illetve egyes beállí1tások és telefonszámok módosíthatók távolról is az 1-es (azaz mester) telefonszámról meghatározott tartalmú SMS küldésssel a modulra, vagy szintén csak az 1-es (mester) telefonszámról indítot élő hangkapcsolat alatt a kézi telefon nyomógombos távprogramozása segítségével.


ingyenes kapunyitás telefonnal

    Tudnivalók:

 • A MobilGate-7 GSM kapunyitó tápfeszültsége 12...24V közötti váltófeszültség lehet.
 • A MobilGate-7 kapuvezérlő kommunikációja alatt felvett átlagos áramfelvétele 200mA, így a biztonságos működéséhez legalább egy 12V és 300mA-es transzformátor, vagy egy 24V és legalább 150mA-es transzformátor szükséges. A kisebb transzformátorokról a modul nem- vagy nem üzemel megbízhatóan..
 • A MobilGate-7 kapunyitót antenna nélkül bekapcsolni tilos. Az antenna hiánya a GSM modul meghibásodását okozhatja
 • A modul a szolgáltatótól vagy máshonnan érkező SMS-eket továbbítja az 1-es telefonszámra, így a feltöltőkártya esetén a szolgáltató által küldött egyenleget is. Azonban a SIM kártya teljes leürülése utána készülék (látszólag) működőképes, de SMS-t küldeni már nem tud, így a kártya egyenlegét célszerű rendszeresen figyelemmel kísérni !
 • A MobilGate-7 kapunyitóra a szolgáltató SMS-t küldhet, mely feltöltőkártya esetében tájékoztat a kártya egyenlegről. A modul minden bejövő idegen SMS-t továbbít a konfigurációban megadott 1-es telefonszámra.
 • A bekapcsolást- illetve újraindítást követő kb. 30-40 mp-re, az ipari GSM modul hálózatra történő feljelentkezést követően lesz ismét üzemképes.
 • A Mobilgate-7 kapuvezérlő csak PIN kód nélküli SIMkártyával képes működni.
 • A mikroSIM kártyáról a PIN kódot (bekapcsoláskor a PIN kód kérést) le kell venni.
 • Feltöltő kártya esetében a szolgáltató önkiszolgáló ügyfélszolgálatán engedélyezni kell a SIM kártya hívószám elküldését
 • Feltöltő és előfizetéses kártya esetén is a hívásátirányítást, illetve az SMS küldést a szám foglaltság és a nem elérhető esetére egyaránt le kell tiltani!
 • Ajánlott segítség itt: www.seasoft.hu/hasznos

olcsó mobil garázsnyitó
ingyen kapunyitás mobillal
ingyen kapunyitás telefonon

olcsó kapunyitás mobillal

Specifikációk:

Tápfeszültség: 12–24 Vac
Nyugalmi áramfelvétel (12Vac): 20 mA
Áramfelvétel elengedett relékkel: 20 mA
Áramfelvétel behúzott relékkel: 31 mA
Max. áramfelvétel: 140 mA

Frekvenciasáv: 900/1800 MHz
Kommunikáció: SMS, voice
Antenna csatl.: SMA bot, kétnormás
Üzemi hőmérséklet: -30 ... +70 C fok
Doboz hosszúság: 48 mm
Doboz szélesség: 42 mm
Doboz magasság: 22 mm